Відомі випускники кафедри вищої геодезії та астрономії (ВГА)

  • Яцків Ярослав Степанович (1960) — академік НАНУ, директор Головної Астрономічної Обсерваторії (ГАО) НАН України
  • Кислюк Віталій Степанович (1962) — д.ф.-м.н., проф., завідувач відділом ГАО НАН України
  • Тревого Ігор Севірович (1961) — д.т.н., проф., декан Інституту геодезії НУ"Львівська політехніка", президент українського геодезичного товариства
  • Черняга Петро Гервазійович (1969) — д.т.н., проф., завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання НУ"Львівська політехніка"
  • Перович Левко Миколайович (1969) — д.т.н., проф., завідувач кафедри кадастру територій НУ"Львівська політехніка".