Відомі випускники кафедри технології органічних продуктів (ТОП)

Випускники кафедри спеціальності «Хімічна технологія органічних речовин» досягли значних успiхiв як у науці, так і на виробництвi. Серед них: мер міста Івано-Франківськ Шкутяк З.В.; колишній мер міста Калуш Сошко Р.В.; проректор з наукової роботи, професор Піх З.Г., завідувачі кафедр Львiвської полiтехнiки профе¬сори Ятчишин Й.Й., Левуш С.С., Никипанчук М.В., Братичак М.М.; професори Львівської політехніки Кожарський В.А., Старчевський В.Л., Кісельов Є.М.; завідувач кафедри Української академії друкарства професор Шибанов В.В.; Кучмій С. Я.— д.х.н., член-кор. Національної академії наук України, завідувач відділу фотохімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Націо¬наль¬ної академії наук України., Зажигалов В.О., Мінько С.С. (Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського НАН України); канд.техн.наук Гіда В.М. — заступник директора з наукової роботи ВАТ «Бориславський НДІ «Синтез»; канд.техн.наук Білоус О.І. — директор з торгівлі ВАТ «Оріана»; Ковальчук М.Г. — директор поліолефі¬нового заводу ВАТ «Оріана»; Волос М.М. — директор заводу «Технопласт» ВАТ «Оріана», Мачалаба М.М. — к.х.н., член Российской инженерной академии, конкурсный управляющий ОАО «Тверьхим¬во¬лок¬но».

Серед випускникiв кафедри спеціальності «Технологія бродильних виробництв і виноробство» провiднi спецiалiсти галузi (працiвники апарату міністерств та відомств, директори, головнi iнженери та головнi технологи провiдних пiдприємств харчової галузi) — М.Даниляк, О.Колпакчi, С.Гура, С.Павлюк, П.Селев, М.Малка, Д.Бальшин, П.Сподарик, А.Козак, Є.Лисюк, А.Ількiв, О.Бедрiй, В.Романюк, О.Козовер, В.Книшова, В.Магура, А.Сiрий, В.Гаврилова, Б.Горбов, І.Карпенко, А.Полiщук, Ю.Харкевич, С.Бачо, Л.Рябченюк, М.Бойко, А.Соколовський та iн. 8 осiб є докторами наук, 40 осiб захистили кандидатськi дисертацiї. Професори Р.Гвоздяк, П.Гвоздяк, А.Молчанов є членами, спецiалiзованої Вченої ради по захисту докторських дисертацiй.