Відомі випускники кафедри прикладної математики (ПМ)

  • Кутнів Мирослав Володимирович (1979), професор кафедри прикладної математики Національного універистету «Львівська політехніка»
  • Кушнір Роман Михайлович (1976), директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, член корр. НАН України.
  • Шелест Михайло Євгенович (1976), професор, д.т.н.