Професорсько-викладацький склад кафедри загальної хіміїї (ЗХ)