Професорсько-викладацький склад кафедри вищої математики (ВМ)