Професорсько-викладацький склад кафедри теоретичної та загальної електротехніки (ТЗЕ)