Професорсько-викладацький склад кафедри теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ)