Професорсько-викладацький склад кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання (ТРР)