Професорсько-викладацький склад кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем (СКС)

  • Дунець Роман Богданович — д.т.н., професор, завідувач кафедри
  • Клим Галина Іванівна — к.ф.-м.н., доцент кафедри
  • Кочан Роман Володимирович — к.т.н., доцент, доцент кафедри
  • Кудрявцев Олександр Тихонович — старший викладач кафедри
  • Попович Роман Богданович — к.т.н., доцент, доцент кафедри
  • Черкаський Микола В’ячеславович — д.т.н., професор, професор кафедри
  • Шпіцер Андрій Стефанович — асистент кафедри