Професорсько-викладацький склад кафедри соціології та соціальної роботи (СР)

 • Андрейчук Станіслав Казимирович, к.н. з держ.управління, доцент;
 • Бік Олеся Ярославівна, асистент;
 • Вінтюк Юрій Володимирович, к.психол.н., асистент;
 • Гайдук Ніна Михайлівна, к.пед.н., доцент;
 • Герасим Галина Зиновіївна, асистент;
 • Гілета Оксана Петрівна, старший викладач;
 • Грендиш Андрій Васильович, асистент;
 • Гурій Богдана Богданівна, асистент;
 • Дудок Катерина Степанівна, асистент;
 • Климанська Лариса Дмитрівна, к.філос.н., доцент, завідувач кафедри;
 • Клос Лілія Євгенівна, к.пед.н., доцент;
 • Когут Віталій Іванович, асистент;
 • Піча Володимир Маркович, д.соціол.н.,професор;
 • Проскура Володимир В’ячеславович, к.соціол.н., доцент;
 • Савка Віктор Євгенович, к.соціол.н., доцент;
 • Савчинський Руслан Орестович, к.соціол.н., доцент;
 • Сметаніна Олена Олександрівна, асистент;
 • Ставкова Софія Георгіївна, асистент;
 • Тюріна Тамара Георгіївна, к.пед.н., доцент;
 • Школяр Мар’яна Володимирівна, к.політ.н., доцент;
 • Яцишин Ігор Ігорович, асистент.