Професорсько-викладацький склад кафедри радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС)