Професорсько-викладацький склад кафедри екології та збалансованого природокористування (ЕЗП)