Професорсько-викладацький склад кафедри політології та міжнародних відносин (ПМВ)

Загальний штат каф. налічує 22 співробітники, з них – 19 викладачів. Зокрема, 2 проф. і 11 доц., 1 ст. викл., 2 д-ри політ. наук, 13 канд. політ., істор. і філос. наук.