Професорсько-викладацький склад кафедри органічної хімії (ОХ)