Професорсько-викладацький склад кафедри опору матеріалів (ОМ)