Професорсько-викладацький склад кафедри обчислювальної математики і програмування (ОМП)