Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту організації (МО)