Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП)


Кафедра динамічно розвивається, досягнуто вагомих успіхів та результатів у навчальній, науковій, методичній роботі. У 2013 р. на кафедрі працюють 54 викладачі, серед них 7 д-рів екон. наук та 33 канд. екон. наук. У різні роки на кафедрі працюва-ли академік НАН України, д-р екон. наук, проф. М.І. Долішній, д-р екон. наук, проф. І.І. Комарницький, д-р екон. наук, проф. У.Я. Садова та інші відомі в Україні та сві-ті науковці. Високий рівень наукових здобутків працівників кафедри засвідчується отриманням нагород, відзнак, стипендій, грантів, пре-мій, визнанням у наукових колах. Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України нагороджені канд. екон. наук, доц. О.С. Скибінський, канд. екон. наук, доц. Л.І. Чернобай, канд. екон. наук, доц. Ю.В. Огерчук. Почесну грамоту Львівської обласної державної адміністрації одержав докт. екон. наук, проф. Шпак Н.О. (2010). Працівники кафедри у різні роки отримували стипендії Обласної державної адміністрації для молодих перспективних науковців, здобувала гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених, ставали лауреатами Премії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Щороку працівників кафедри нагороджують дипломами та грамотами Національного університету «Львівська політехніка» за успішну наукову та навчально-методичну роботу.
 • Кузьмін Олег Євгенович — д.е.н.,проф.
 • Георгіаді Неллі Георгіївна — д.е.н., проф.
 • Одрехівський Микола Васильович — д.е.н.,проф.
 • Садова Уляна Ярославівна — д.е.н.,проф.
 • Чернобай Ліана Іванівна — к.е.н., проф.
 • Шпак Нестор Омелянович — д.е.н., проф.
 • Адамик Вікторія Віталіївна — к.е.н., доц.
 • Бала Ольга Іванівна — к.е.н., доц.
 • Босак Андрій Остапович — к.е.н., доц.
 • Барвінська Єлизавета Степанівна — к.е.н., доц.
 • Вербицька Галина Любомирівна- к.е.н., доц.
 • Гнилянська Леся Йосипівна — к.е.н., доц.
 • Голомовзий Віктор Миколайович — к.е.н., доц.
 • Гончар Михайло Федорович — к.е.н., доц.
 • Далик Володимир Петрович — к.е.н., доц.
 • Жовтанецька Оксана Омелянівна — к.е.н., доц.
 • Кара Наталія Ігорівна — к.е.н., доц.
 • Когут Уляна Ігорівна — к.е.н., доц.
 • Литвин Ірина Володимирівна— к.е.н., доц.
 • Найчук-Хрущ Марта Богданівна — к.е.н., доц.
 • Огерчук Юрій Володимирович — к.е.н., доц.
 • Олексів Ігор Богданович — к.е.н., доц.
 • Процик Ірина Степанівна — к.е.н., доц.
 • Пирог Ольга Володимирівна — к.е.н., доц.
 • Пшик-Ковальська Орися Остапівна — к.е.н., доц.
 • Романишин Соломія Борисівна — к.е.н., доц.
 • Савіцька Ольга Петрівна — к.е.н., доц.
 • Сай Леся Петрівна — к.е.н., доц.
 • Скибінський Олександр Станіславович — к.е.н., доц.
 • Харчук Вікторія Юріївна — к.е.н., доц.
 • Шуляр Роман Віталійович — к.е.н., доц.
 • Ясінська Тетяна Вікторівна — к.е.н., доц.
 • Дарміць Ростислав Зеновійович — к.е.н., Старший викладач
 • Дорошкевич Катерина Олегівна — к.е.н., Старший викладач
 • Калиновська Наталія Леонідівна — к.е.н., Старший викладач
 • Загорська Тетяна Володимирівна — к.е.н., Старший викладач
 • Алєксєєва Світлана Ігорівна — Асистент
 • Баранівська Христина Сергіївна — Асистент
 • Ванькович Любомир Ярославович — Асистент
 • Вацик Наталія Орестівна — Асистент
 • Возний Назар Романович — Асистент
 • Кізло Марта Володимирівна — Асистент
 • Чапран Сергій Петрович — Асистент
 • Шотік Тарас Миколайович — Асистент
 • Пересада Мар’яна Богданівна — Асистент
 • Лакіза Вікторія Володимирівна — Асистент
 • Глинська Галина Ярославівна — Асистент