Професорсько-викладацький склад кафедри механіки та автоматизації машинобудування (МАМ)