Професорсько-викладацький склад кафедри кадастру територій (КДТ)

 • Перович Лев Миколайович, д.т.н., проф., завідувач кафедри кадастр територій;
 • Панас Ростислав Миколайович, д.с.-г.н., проф.;
 • Губар Юрій Петрович, к.т.н., доцент, заступник зав. кафедри;
 • Колос Андрій Стефанович, к.т.н., доцент;
 • Котик Зиновій Омелянович, к.т.н., доцент;
 • Романишин Ігор Богданович, к.т.н., доцент;
 • Сай Віра Михайлівна, к.т.н., доцент;
 • Хавар Юлія Степанівна, к.т.н., старший викладач;
 • Калиніченко Юлія Вадимівна, старший викладач;
 • Винарчик Лілія Володимирівна, асистент;
 • Маланчук Марія Степанівна, асистент;
 • Ткачик Олеся Ігорівна, асистент.