Професорсько-викладацький склад кафедри інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС)