Професорсько-викладацький склад кафедри гідравліки і сантехніки (ГС)