Професорсько-викладацький склад кафедри фізичної та колоїдної хімії (ФКХ)