Професорсько-викладацький склад кафедри електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства (ЕПСМ)