Професорсько-викладацький склад кафедри проектування та експлуатації машин (ПЕМ)