Професорсько-викладацький склад кафедри економіки підприємства та інвестицій (ЕПІ)