Професорсько-викладацький склад кафедри безпеки життєдіяльності (БЖД)