Професорсько-викладацький склад кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів (АТХП)