Підрозділи кафедри зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій (ЗВДВ) (секції, лабораторії)


Міжгалузева науково-дослідна лабораторія діагностики напруженого стану трубопроводів.

Діяльність лабораторії передбачає:
 • розроблення у рамках теорії оболонок математичних моделей, що описують осесиметричний напружено-деформований стан зварних з’єднань елементів оболонкових конструкцій (магістральних, технологічних та промислових трубопроводів, циліндричних резервуарів для збереження рідин та газів, цистерн залізничного та автомобільного транспорту, котлів, апаратів нафтохімічної промисловості, тощо), зумовлений дією несумісних залишкових зварювальних деформацій;
 • побудова розв’язків задач механіки оболонок під дією локальних полів залишкових деформацій і на їх основі та експериментальної інформації, яку можна здобути неруйнівними методами, розробка алгоритмів відтворення просторового розподілу залишкових напружень в зварних з’єднаннях конструкцій та споруд тривалої експлуатації;
 • створення комплексу вимірювального та метрологічного устаткування, що включає різнотовщинні зварні з’єднання труб тривалої експлуатації для тарування вимірювальних приладів і уточнення методик визначення усереднених характеристик напруженого стану;
 • розроблення методик для діагностування напруженого стану в зоні зварних з’єднань магістральних нафтогазопроводів тривалої експлуатації;
 • забезпечення матеріальної бази для підготовки дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних робіт за результатами науково-дослідницької роботи студентів кафедри ЗВДВ.

Регіональні навчально-наукові центри виробників сучасного зварювального обладнання «ВАТ Сімферопольський моторний завод» та «ВАТ Каховський завод електрозварювального устаткування».

Центри обладнані сучасними зварювальними установками та матеріалами. Завдання центру:
 • навчання студентів та спеціалістів зварювального виробництва;
 • ознайомлення із зварювальним обладнанням вітчизняних заводів-виробників;
 • демонстрація та дослідження зварювальних процесів та обладнання для їх забезпечення;
 • методичне забезпечення та сприяння у розробці технологічних процесів зварювання;
 • наплавлення та оцінки якості зварних з’єднань;
 • теоретичні та практичні рекомендації щодо встановлення, функціонування та ремонту обладнання.

Лабораторії та комп’ютерний клас кафедри :

 • комп’ютерний клас:
  16 навч. корпус, 2 ауд, тел. +38(032)258-27-98
 • лабораторія зміцнення деталей машин:
  16 навч. корпус, 1 ауд;
 • лабораторія газотермічного напилення покрить:
  16 навч. корпус, 11а ауд;
 • лабораторія металофізичних досліджень зварних з’єднань та поверхневих шарів:
  16 навч. корпус, 6б ауд, тел. +38(032)258-27-98;
 • лабораторія джерел живлення зварювальної дуги:
  16 навч. корпус, 4 ауд;
 • лабораторія автоматизації процесів зварювання і відновлення та САПР: 16 навч. корпус, 5 ауд;
 • лабораторія газового зварювання та різання:
  16 навч. корпус, 11а ауд;
 • лабораторія ручного дугового зварювання та наплавлення:
  16 навч. корпус, 14 ауд;
 • лабораторія механізованого електродугового зварювання та наплавлення:
  17 навч. корпус, 8 ауд;
 • лабораторія контактного зварювання:
  17 навч. корпус, 10 ауд;
 • лабораторія електронно-променевого зварювання:
  17 навч. корпус, 12 ауд;
 • лабораторія дослідження механічних властивостей зварних з’єднань і поверхневих шарів:
  16 навч. корпус, 6а ауд, тел. +38(032)258-27-98;
 • лабораторія мікрозварювання та неруйнівних методів дефектоскопії зварних з’єднань і поверхневих шарів:
  15 навч. корпус, 4 ауд, тел. +38(032)258-25-95;
 • регіональний навчально-науковий центр ВАТ «КЗЕСО»:
  17 навч. корпус, 10 ауд;
  15 навч. корпус, 4 ауд, тел. +38(032)258-25-95;
 • регіональний навчально-науковий центр «СІМЗ»:
  17 навч. корпус, 10 ауд;
  15 навч. корпус, 4 ауд, тел. +38(032)258-25-95.