Підрозділи кафедри теплотехніки, теплових і атомних електричних станцій (ТТАЕ) (секції, лабораторії)

 • ТОТ

  Лабораторія «Теоретичні основи теплотехніки, технічної термодинаміки і теплопередачі»
  Theoretical fundamentals of heating, engineering thermodynamics and heat transfer
  вул. Устияновича 5,10 навч. корпус, 014 кімната
  У складі лабораторії є 12 лабораторних установок, виготовлених або модернізованих за останні п’ять років. Новим напрямком діяльності лабораторії є переведення її на основу комп’ютерного імітування, що значно підвищує надійність, зменшує енергетичні втрати та дає змогу збільшити інформаційний обсяг робіт, оскільки імітатори не мають теплової енергійності.

 • ЗЕ

  Лабораторія «Загальна енергетика»
  The total energy
  вул. Устияновича 5, 10 навч. корпус, 015 кімната
  Метою діяльності лабораторії є дослідження, вивчення і вдосконалення енергетики загалом, з поєднанням наукових досліджень та навчального процесу. Основні наукові напрями: опрацювання теоретичних основ енергетики, математичне моделювання і дослідження теплоенергетичних та загально енергетичних систем; методичні опрацювання основ стратегії розвитку територіальних енергетичних комплексів міст та регіонів.

 • НЕЕ

  Лабораторія «Нетрадиційної енергетики»
  Alternative Energy
  вул. Устияновича 5, 10 навч. корпус, 016 кімната
  У лабораторії створено стенди для навчання студентів з курсів «Нові і нетрадиційні джерела енергії», «Методи перетворення і акумулювання енергії». «Пряме перетворення енергій», «Енергоощадність у ТЕС» тощо. У лабораторії виконують також науково-дослідні роботи з проблем ефективного використання нових та нетрадиційних джерел енергії, акумулювання енергії, прямого перетворення теплоти в електроенергії, в яких активно беруть участь студенти кафедри, що має надзвичайно велике значення для майбуття України.