Підрозділи кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювання (ТРР) (секції, лабораторії)

Навчальні лабораторії кафедри:
 • Лабораторія формування, обробки та передавання сигналів в інформаційних системах;
 • Лабораторія звукотехніки;
 • Лабораторія програмної обробки телекомунікаційних сигналів;
 • Лабораторія метрології радіотехнічних та телекомунікаційних вимірю¬вань (навчально-дослідницька);
 • Лабораторія схемотехніки телекомунікаційних засобів;
 • Лабораторія надійності складних систем;
 • Лабораторія основ радіоелектроніки;
 • Лабораторія медичних приладів та систем;
 • Лабораторія метрології та стандартизації медичної РЕПС;
 • Лабораторія функціональної діагностики;
 • Лабораторія автоматизованої обробки біомедичної інформації.