Підрозділи кафедри телекомунікацій (ТК) (секції, лабораторії)

НДЛ — 109

Науково-дослідна лабораторія оптичних досліджень та розробки оптоелектронних пристроїв інфокомунікаційних систем

Scientific and Research laboratory of optical investigations and optoelectronic devices design for infocommunication systems.
Керівник: д.т.н., професор Климаш Михайло Миколайович
Корпус 20, кімната 620 а-г.
Номер телефону: 258-21-03
Офіційний e-mail: anat@polynet.lviv.ua
Веб-сайт: http://tk-lab.lp.edu.ua
Розробка архітектури та технологій мережно-залежних рівнів для оптичних мережних систем наступного покоління. Аналіз та розробка сучасних алгоритмів управління інформаційними потоками на гетерогенних транспортних платформах. Комп’ютеризована розробка високоефективних модуляторів інформаційного сигналу. Розробка технології підвищення ефективності використання анізотропних матеріалів в пристроях телекомунікації.