Підрозділи кафедри соціології та соціальної роботи (СР) (секції, лабораторії)

 • СРС

  Секція соціальної роботи — програма професійної підготовки соціальних працівників
  Social Work Program
  Керівник: канд. педагогічних наук, доцент Гайдук Ніна Михайлівна
  Науковий керівник: доктор філософії, професор МакКензі Бред (Манітобський університет, м. Вінніпег, Канада) доктор Honoris Causa Національного університету «Львівська політехніка»
  29-й навч.корпус, кімната 211
  Номер(и) телефону: +38(032)258-21-09
  E-mail: ninahayduk@lp.edu.ua
  CРC — є структурним підрозділом КССР, який готує соціальних працівників за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також базою для підготовки аспірантів за спеціальністю 13.00.01- історія і теорія педагогіки. Як керівник СРС доц. Гайдук Н. М. є членом Науково-методичної комісії з соціального забезпечення (1301) — підкомісії з соціальної роботи (130102) Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (наказ № 1364 «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» від 25.11.2011 р.).

 • СС

  Секція соціології — програма професійної підготовки соціологів
  Sociology Program
  Керівник: канд.соціологічних наук, доцент Савка Віктор Євгенович
  Науковий керівник: доктор соціологічних наук, професор Піча Володимир Маркович
  29-й навч.корпус, кімната 111
  Номер(и) телефону: +38(032)258-27-10
  CC — є структурним підрозділом КССР, який готує соціологів за ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а також базою для підготовки аспірантів за спеціальністю 22.00.03 «Соціальні структури та соціальні відносини»