Підрозділи кафедри фотоніки (ФОТ) (секції, лабораторії)

 • Філія № 1, ІППММ НАН України Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача НАН України, лабораторія лазерної технології матеріалів

  Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Laboratory of Laser Technology of Materials
  Директор: Кушнір Роман Михайлович, д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України
  Заступник завідувача кафедри по філії: Котлярчук Богдан Констянтинович, к.ф.-м.н., с.н.с. відділу фізико-механічного моделювання
  вул. Наукова, 3-б
  Номер телефону: (032) 263-83-77
  Офіційний e-mail: adm@iapmm.lviv.ua
  Веб-сайт: http://iapmm.lviv.ua/

 • Філія № 2, ФМІ НАН України Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, відділ оптико-електронних інформаційних систем

  Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Department of Optoelectronic Information Systems
  Директор: Панасюк Володимир Васильович, д.т.н., професор, академік НАН України
  Заступника завідувач кафедри по філії: Муравський Леонід Ігорович, д.т.н., професор, завідувач відділу оптико-електронних інформаційних систем
  вул. Наукова, 5
  Номер телефону: (032) 263-30-88
  Офіційний e-mail: webmaster@ipm.lviv.ua
  Веб-сайт: www.ipm.lviv.ua