Підрозділи кафедри електронних приладів (ЕП) (секції, лабораторії)


НДЛ-3

Науково-дослідна лабораторія кафедри

Research Laboratory of the Department
Керівник: Готра Зенон Юрійович д.т.н., професор
3-й навч. корп., к. 106-118
Номер телефону:+38(032)258-21-62
e-mail:zhotra@polynet.lviv.ua
Тематика: Розроблення елементів та пристроїв органічної електроніки та первинних перетворювачів, схем оброблення сигналу та програмного забезпечення мікроелектронних сенсорних пристроїв
 • СОЕ

  Секція органічної електроніки

  Section of Organic Electronics
  Керівник: Стахіра Павло Йосипович, д.т.н., професор
  3-й навч. Корп..Ю к. 114, 106
  Номер телефону: +38(032)258-21-62
  e-mail: stakhira@polynet.lviv.ua
  Тематика: Розробка технології створення пристроїв органічної електроніки та електрична характеризація отриманих органічних наноструктур.

 • СРКЕ

  Секція рідкокристалічної електроніки

  Section of Liquid Crystal Electronics
  Керівник: Микитюк Зіновій Матвійович, д.ф.-м.н., професор
  3-й навч. Корп., к. 113, 117
  Номер телефону: +38(032)258-26-03
  e-mail: zmykytyuk@polynet.lviv.ua
  Тематика: Дослідження рідкокристалічних матеріалів та розроблення пристроїв на їх основі, а саме сенсорів шкідливих речовин, пристроїв відображення інформації та лазерів із розподіленим зворотнім зв’язком

 • ССЕ

  Секція сенсорної електроніки

  Section of Electronic Sensors
  Керівник: Голяка Роман Любомирович, д.т.н., професор
  3-й навч.корп., к. 115, 108
  Номер телефону: +38(032)258-26-03
  email: holyaka@yahoo.com 
  Тематика: Розроблення первинних перетворювачів, схем оброблення сигналу та програмного забезпечення мікроелектронних сенсорних пристроїв, в тому числі з використанням мікропроцесорів, мікроконверторів та програмованих електронних систем на кристалі.

 • CБМЕ

  Секція біомедичної електроніки

  Section of Biomedical Electronics
  Керівник: Кожухар Олександр Теофанович, д.т.н., професор
  3-й навч. Корп., к. 208
  Номер телефону: +38(032)258-21-73
  email: akozhuha@rambler.ru
  Тематика: Розроблення оптико-електронних систем і, на їх основі, пристроїв біомедичного призначення з програмним керуванням динамікою оптичного випромінювання та неперервним оцінюванням його лікувальної дії.