Підрозділи кафедри електронних обчислювальних машин (ЕОМ) (секції, лабораторії)

Науково-дослідна лабораторія інтелектуальних систем (НДЛ-17)

Керівник — Мельник Анатолій Олексійович, д.т.н., професор
Науковий керівник — Мельник Анатолій Олексійович, д.т.н., професор
Номер телефону: +38(032)258-24-57
Офіційний e-mail:aomelnyk@polynet.lviv.ua

Напрями науково-дослідних робіт:

 • Розроблення теорії побудови та проектування конфігуровних високопродуктивних процесорів паралельної архітектури для універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем.
 • Розроблення теорії побудови багатопортової пам’яті комп’ютера на принципах паралельного доступу до даних.
 • Методи та засоби висорівневого проектування спеціалізованих процесів на основі паралельної пам’яті.
 • Розроблення теорії, методів та засобів побудови самоконфігурованих високопродуктивних комп’ютерних систем на основі реконфігуровних обчислювальних середовищ.
 • Методи та засоби побудови автономних інтелектуальних систем на основі принципів самоорганізації та самонавчання.
 • Теорія побудови автономних вимірювально-обчислювальних систем на основі інтелектуальних агентів-дослідників.
 • Дослідження та проектування апаратно-програмних платформ для побудови прикладних кібер-фізичних систем.

Науково-технічні послуги:

 • Проектування конфігуровних високопродуктивних процесорів паралельної архітектури для універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем.
 • Проектування комп’ютерних пристроїв та спеціалізованих комп’ютерних систем.
 • Проектування самоконфігурованих високопродуктивних комп’ютерних систем на основі реконфігуровних обчислювальних середовищ.
 • Проектування засобів оброблення сигналів та зображень.
 • Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах.
 • Створення вимірювально-обчислювальних систем на основі автономних інтелектуальних агентів для комплексного моніторингу.
 • Створення інтелектуальних систем на основі автономних інтелектуальних агентів.
 • Проектування вбудованих комп’ютерних засобів прикладних кібер-фізичних систем.

Основні партнери:

Доробок НДЛ-17 за тематикою досліджень:

 • методи та засоби самоорганізації вимірювально-обчислювальних процесів, в тому числі методи планування та розподілу вимірювально-обчислювальних задач та методи структурної адаптації вимірювально-обчислювальних процесів;
 • алгоритмічне та програмне забезпечення децентралізованого управління та самоорганізації колективу автономних вимірювально-обчислювальних вузлів (інтелектуальних агентів-дослідників);
 • комп’ютерні засоби розпізнавання об’єктів з літаючої платформи;
 • математичне та програмне забезпечення промислового комп’ютерного томографа;
 • технології та засоби моделювання і високорівневого проектування реконфігурованих та самоконфігуровним комп’ютерних засобів;
 • реконфігуровні прискорювачі для підвищення продуктивності персональних комп’ютерів, в тому числі реконфігуровні прискорювачі з дистанційним доступом;
 • паралельна пам’ять з впорядкованим доступом;
 • паралельні спеціалізовані процесори на основі пам’яті з впорядкованим доступом;
 • процесори опрацювання сигналів та захисту інформації.