Підрозділи кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності (БПД) (секції, лабораторії)

Навчально-наукові лабораторії: вул. Генерала Чупринки 130, корпус 1, кім. 213-215.
  • університетська лабораторія екологічного контролю та експертизи;
  • лабораторія екологічної безпеки та комп’ютерного моделювання довкілля;
  • лабораторія екологічних вимірювально-інформаційних технологій.
Університетську навчально-наукову лабораторію екологічного контролю та експертизи створено наказом ректора № 214-10 від 29.12.2011р. для забезпечення навчально-наукового процесу та з метою розвитку досліджень з екологічної безпеки, контролю та аудиту, загальної та прикладної екології, збалансованого природокористування та створення екоінформаційних систем, а також розвитку міжнародної співпраці з навчальними та науковими закладами Швеції, Франції, Польщі та Росії на базі на рентгенофлуоресцентного аналізатора «EXPERT-3L».
Цей аналізатор дає змогу з високою точністю (соті долі відсотка) визначати вміст хімічних елементів в діапазоні від калію до урану.