Підрозділи кафедри автоматизованих систем управління (АСУ) (секції, лабораторії)


НДЛ-62

Дослідницька група на базі НДЛ-62 при кафедрі автоматизованих систем

Research group based on RL-62
Керівник: д.т.н., професор Медиковський Микола Олександрович
Науковий керівник: д.т.н., професор Медиковський Ммикола Олександрович
5 навч.к. 805 кімн.
Номер телефону: +38(032)258-22-28
Основними науковими напрямками досліджень є розробка математичних методів, моделей, інформаційних, програмних та технічних засобів автоматизованих систем обробки інформації та управління.