Підрозділи кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів (АТХП) (секції, лабораторії)


НДЛ-25
Науково-дослідна лабораторія № 25
Research Laboratory No. 25
Керівник : д. т. н., професор Пістун Євген Павлович
Науковий керівник : к. т. н. Дубіль Роман Ярославович
10-й навч. корпус, 3-й поверх, кімната 72
Номер телефону: +38(032) 258-25-16

Лабораторія автоматизації технологічних процесів
Laboratory of automation of technological processes
Керівник : к. т. н., доцент Щеглюк Мирон Романович
2-й навч. корпус, 3-й поверх, кімната 318
Номер телефону: +38(032) 258-25-16

Лабораторія технологічних вимірювань та приладів
Laboratory of technological measurements and devices
Керівник : к. т. н., доцент Кріль Богдан Андрійович
10-й навч.корпус, 3-й поверх, кімната 71а
Номер телефону: +38(032) 258-25-16

Лабораторія засобів електроніки та електричних вимірювань
Laboratory of electronic devices and electrical measurements
Керівник : к. т. н., доцент Мичуда Леся Зиновіївна
10-й навч. корпус, 3-й поверх, кімната 73
Номер телефону: +38(032) 258-25-16

Навчальна лабораторія обчислювальної техніки № 1
Computer laboratory No. 1
Керівник : Костик Ігор Володимирович
10-й навч. корпус, 3-й поверх, кімната 78
Номер телефону: +38(032) 258-25-16

Лабораторія технічних засобів автоматизації та мікропроцесорної техніки
Laboratory of technical means of automation and microprocessor equipment
Керівник: к. т. н., доцент Савицький Володимир Констянтинович
10-й навч. корпус, 3-й поверх, кімната 82
Номер телефону: +38(032) 258-25-16

Навчальна лабораторія обчислювальної техніки № 2
Computer laboratory No. 2
Керівник : к. т. н., доцент Матіко Федір Дмитрович
10-й навч. корпус, 3-й поверх, кімната 86
Номер телефону: +38(032) 258-25-16

Лабораторія спеціальних засобів вимірювання
Laboratory of specialized measuring devices
Керівник : Муравчук Василь Федорович
10-й навч. корпус, 3 галерея
Номер телефону: +38(032) 258-25-16

Лабораторія основ автоматики та автоматизованих систем управління
Laboratory of basic automatics and automated control systems
Керівник: Муравчук Василь Федорович
10-й навч. корпус, 4 галерея
Номер телефону: +38(032) 258-25-16