Партнери кафедри теоретичної та загальної електротехніки (ТЗЕ)

 • Варшавський технологічний університет (Польща)
  Warsaw University of Technology
  Веб-сайт: www.pw.edu.pl
  Спільна організація конференцій, обмін аспірантами та професорсько-викладацьким складом, проведення спільних науково-дослідних робіт.

 • Лодзький технічний університет (Польща)
  Technical University of Lodz
  Виконання спільних науково-дослідних робіт; організація спільних науково-технічних та практичних нарад, семінарів, конференцій; опублікування результатів наукових робіт, в т.ч. виконаних спільно у наукових журналах Польщі та України; подача спільних заявок на винаходи та патенти; участь у наукових програмах; обмін фахівцями; участь у підготовці та виданні навчально-методичної літератури.

 • Університет Західної Богемії (Чехія).
  University of West Bohemia.
  Співпраця в наукових дослідженнях, обмін методичними розробками й підручниками, спільна організація конференцій, обмін аспірантами та професорсько-викладацьким складом.

 • Національний технічний університет «КПІ»
  National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»
  Веб-сайт: www.kpi.ua
  Ознайомлення з побудовою макромоделей блоків електричних станцій, що використовуються в ЕЕС України; верифікація одержаних результатів комп’ютерного моделювання режимів та процесів ЕЕС.

 • Інститут електродинаміки НАН України.
  The National Academy of Science of Ukraine Institute of electrodynamics.
  Веб-сайт: www.ied.org.ua
  Ознайомлення з використанням технічних засобів, методів для макромоделювання фрагментів ліній електропересилань; формування та поповнення бібліотек, компонент ЕЕС для програми швидкого розрахунку динамічних процесів.
 • Вроцлавський технічний університету
  Wroclaw University of Technology
  Веб-сайт: www.pwr.wroc.pl
  Співпраця в наукових дослідженнях, обмін методичними розробками й підручниками, спільна організація науково-технічних конференцій, обмін аспірантами та професорсько-викладацьким складом

 • Чеський технічний університет у Празі (Чехія)
  Співпраця в наукових дослідженнях, обмін методичними розробками й підручниками.