Партнери кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД)


Інституту бібліотекознавства і наукової інформації Університету ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні (Польща)

Library Science and Scientific Information Institute, Maria Curie-Sklodowska University (Poland)
Веб-сайт: www.umcs.lublin.pl/bin
Співпраця в межах рамкової двосторонньої угоди про партнерство Університету ім. Марії Склодовської-Кюрі в Любліні з Львівською політехнікою.