Партнери кафедри радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС)

 • Харківський Національний університет радіоелектроніки

  (Kharkiv National University of Radio Electronics )
  Веб-сайт: http://www.kture.kharkov.ua
  Співпраця по організації та проведенню Міжнародних науково-технічних конференцій «TCSET», проведення наукових семінарів, розробці навчально-методичних матеріалів по підготовці фахівців

 • Національний технічний університет України «КПІ», радіотехнічний факультет

  (National Technical University of Ukraine ’Kyiv Polytechnic Institute’, Radioengineering faculty)
  Веб-сайт: http://rtf.kpi.ua
  Співпраця по розробці нормативних документів Державного стандарту підготовки фахівців, проведення наукових семінарів, участь у роботі спеціалізованої Вченої ради

 • Радіотехнічний факультет Севастопольського Національного технічного університету

  (Radioengineering faculty of Sevastopol National Technical University
  Веб-сайт: http://sevntu.com.ua/facultyRE.html
  Співпраця по організації та проведенню Міжнародних науково-технічних конференцій "КрымИко""TCSET«, проведенню студентських олімпіад та конференцій

 • Інститут радіоелектроніки Варшавського технологічного університету (Польща)

  (Faculty of Electrical Engineering of Warsaw University of Technology)
  Веб-сайт: http://eng.pw.edu.pl/Faculties/Faculty-of-Electrical-Engineering
  Співпраця в рамках двосторонньої угоди про науково-технічну та дидактичну діяльність, обмін співробітниками та студентами

 • Факультет електроніки, факультет радіотехнічних систем Військово-технічної академії (м. Варшава, Польща)

  (Wydział Elektroniki Instytutu Systemów Elektronicznych, Wojskowa Akademia Techniczna )
  Веб-сайт: http://ise.wel.wat.edu.pl
  Співпраця в рамках двосторонньої угоди про науково-технічну та дидактичну діяльність, організації та проведення науково-технічних конференцій, обмін співробітниками та студентами

 • Вроцлавський технічний університет

  ( Wroclaw University of Technology )
  Веб-сайт: http://ise.wel.wat.edu.pl
  Співпраця в рамках двосторонньої угоди, проведення спільних наукових досліджень в області електродинаміки та антенної техніки, публікація результатів

 • Харківський Національний університет ім.В.Н.Каразіна, Науково-дослідний інститут біології

  (V.N. Karazin Kharkiv National University, Research Institute of Biology )
  Веб-сайт: http://www-niibio.univer.kharkov.ua
  Співпраця в рамках двосторонньої угоди, проведення спільних наукових досліджень в області вивчення властивостей мікро- та наноелементів за допомогою електронно-скануючого телевізійного мікроскопа

 • КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ)

  (Yuzhnoye SDO )
  Веб-сайт: http://www.yuzhnoye.com
  Співпраця по виконанню науково-дослідних робіт в рамках заключених (укладених) договорів

 • Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут (м. Львів)

  (Lviv Research Radio Engineering Institute )
  Веб-сайт: http://lreri.tripod.com/PresentatLRERIua.pdf
  Співпраця по виконанню науково-дослідних робіт, сумісна діяльність по підготовці фахівців

 • ПАТ «Електрон» (м. Львів)

  ( PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «Concern-Electron» )
  Веб-сайт: http://www.electron.ua
  Спонсорська діяльність по обладнанню лабораторій кафедри для забезпечення навчального процесу

 • Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (ЦПОСІ та КНП) (м. Дунаївці Хмельницької обл.)

  ( Center of the Special Information Receiving and Processing and the Navigating Field Control )
  Веб-сайт: http://dzz.gov.ua/CPOSI/index.php
  Співпраця в рамках двосторонньої угоди в проведенні спільних наукових досліджень з розробки методології, проведення моніторингу сцен і об’єктів

 • Фізико-механічний інститут ім.Г.В.Карпенка Національної академії наук України

  ( Karpenko Physical-Mechanical Institute Of the National Academy of Sciences of Ukraine )
  Веб-сайт: http://www.ipm.lviv.ua
  Співпраця в рамках двосторонньої угоди в проведенні спільних наукових досліджень в галузі дефектоскопії та опрацювання сигналів