Партнери кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (ПФН)


Інститут фізики конденсованих систем НАН України

Веб-сайт: http://www.icmp.lviv.ua
Інститут забезпечує:
  • навчальні курси з різних дисциплін,
  • написання курсових робіт студентами кафедри,
  • написання дипломних робіт студентами кафедри.