Партнери кафедри хімічної інженерії (ХІ)

Спільно проводиться наукова діяльність та дослідження; спільні наукові праці та їх публікація; стажування викладачів кафедри; переддипломна практика студентів.