Партнери кафедри дизайну та основ архітектури (ДОА)


Кафедра підтримує тісні наукові та творчі зв’язки з вишами і науковими установами Європи й Америки.
Міжнародні контакти розвиваються відповідно до цілої низки двосторонніх угод із факультетом архітектури і просторового планування Віденського технічного університету(Австрія), з Державним осередком досліджень пам’яток (Польща), з Вищою фаховою школою в м. Аусбург (Німеччина), з архітектурними факультетами Політехніки Свєнтокшиської та Білостоцької політехніки (Польща);наприкінці 2009 р. започатковано співпрацю з факультетом архітектури і дизайну Науково-технологічного університету Нью-Джерсі (США).