Партнери кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів (АТХП)

 • ДП «Укрметртестстандарт»
  «Ukrmetrteststandart» State Company
  Веб-сайт: www.ukrcsm.kiev.ua
  Сумісна розробка нормативно-технічної документації з вимірювання витрати та кількості плинних енергоносіїв


 • ДП «Івано-Франківськстандартметрологія»
  «Ivano-Frankivskstandartmetrologia» State Company
  Веб-сайт : www.ifdcsms.com.ua
  Сумісна розробка нормативно-технічної документації з вимірювання витрати та кількості плинних енергоносіїв


 • ПАТ «Інститут енергоаудиту і обліку енергоносіїв»
  «Institute of Energy Audit and Energy Carrier Accounting» Private Joint-Stock Company
  Веб-сайт: www.ieoe.com.ua
  Виконання науково-дослідних та прикладних робіт в галузі обліку та економії енергоносіїв. Зокрема:
  • сумісна розробка нормативно-технічної документації;
  • виконання аудиту та технічної експертизи вузлів обліку плинних енергоносіїв;
  • розробка програмного забезпечення систем автоматизованого розрахунку та проектування вузлів обліку газів та рідин.


 • ТОВ «Техприлад»
  «Techprylad» Ltd.
  Веб-сайт: www.techprilad.com
  Сумісна розробка засобів вимірювальної техніки зокрема, засобів для вимірювання витрати та кількості плинних енергоносіїв та технічних засобів автоматизації технологічних процесів.