Навчально-методична робота кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки (ЕРАТ)

Кафедра готує:

· бакалаврів за базовим напрямом 6.070106 — Автомобільний транспорт;

· спеціалістів за спеціальністю 7.090258 — Автомобілі та автомобільне господарство;

· магістрів за спеціальністю 8.090258 — Автомобілі та автомобільне господарство.

Магістерські програми:

з 2010/2011 н.р. підготовка магістрів за спеціальністю 8.0922258 «Автомобілі та автомобільне господарство» здійснюватиметься за двома спеціалізаціями:

Експлуатація і сервісне обслуговування автомобілів;
Мехатроніка і автомобільні системи.

З метою покращення якості підготовки фахівців і швидкої адаптації майбутніх випускників до сучасних умов ринку праці введені чотири нові дисципліни, що дає змогу здобути наступні знання і навики:

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

Науково-методичні видання