Наукова діяльність кафедри загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС)


На кафедрі проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблеми «Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів та інформаційних систем інтелектуальної обробки даних в екології та природоохоронній діяльності». За останні чотири роки працівниками кафедри опубліковано три монографії та більше ста статей у наукових збірниках та журналах.

На кафедрі проходять підготовку 4 аспіранти стаціонарної форми навчання за спеціальністю математичне моделювання та обчислювальні методи, роботою яких керують професор Яцимірський М.М. та д.т.н. доценти Берко А.Ю. та Литвин В.В.

Налагоджені наукові зв’язки про співпрацю з провідними університетами та академічними установами, зокрема: ХНУРЕ, НУ України «КПІ», КДАВТ ім.Петра Сагайдачного, УАД (м. Львів), Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім.Є.Г.Пухова (м. Київ), Інститутом електродинаміки НАН України (м. Київ), ФМІ НАН України (м. Львів), Політехнікою Лодзькою (Польща).

Доброю традицією кафедри є активне залучення студентів до наукової роботи, творчим пошуком яких керують чотири доктори наук та сім кандидатів наук. Щороку на кафедрі проходить студентська науково-технічна конференція, за матеріалами якої видається збірник праць «Математичне моделювання складних систем».

У даний час на кафедрі працюють чотири доктори та сім кандидатів наук. Працівниками кафедри підготовлено та видано більше десяти підручників та навчальних посібників, ряд з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі викладаються понад 40 навчальних дисциплін, серед яких:
  • «Методи і засоби комп’ютерних Інформаційних технологій»,
  • «Основи програмування,
  • «Чисельні методи»,
  • «Об’єктно-орієнтоване програмування»,
  • «Архітектура комп’ютерів»,
  • «Методи дослідження операцій»,
  • «Розпізнавання і обробка образів»,
  • «Інтелектуальна обробка даних»,
  • «Комп’ютерні мережі» тощо.
Викладачі кафедри читають лекції понад 600 студентам і проводять лабораторні заняття в 4 лабораторіях: програмного забезпечення, комп’ютерних систем і мереж, цифрової та мікропроцесорної техніки, комп’ютерного моделювання екоінформаційних систем.

Підготовлені викладачами кафедри студенти неодноразово займали призові місця на різних олімпіадах з програмування та мікропроцесорної техніки.