Наукова діяльність кафедри вищої геодезії та астрономії (ВГА)


Основний науковий напрям кафедри — дослідження фігури та гравітаційного поля Землі та їх змін з часом за наземними та супутниковими вимірами. Наукову діяльність на кафедрі забезпечують 5 професорів, докторів наук, 3 доценти, кандидати наук та 2 асистенти, 1 з них кандидат наук. Наукові підрозділи — лабораторії: ГНДЛ-18, ГНДЛ-93.

До практичних проблем сучасної геодезії, розв’язанню яких надається першочергові пріоритети на кафедрі, відносяться:
 • Визначення місцеположення пунктів (їх тривимірних координат) у глобальному, регіональному та локальному масштабах, які, зокрема, дають змогу отримати високоточну інформацію про деформації земної поверхні
 • Визначення гравітаційного поля Землі і його варіацій з часом
 • Визначення та моделювання геодинамічних явищ на основі даних з мереж референцних GNSS-станцій
 • Визначення топографічної поверхні Світового океану методами супутникової альтиметрії, зокрема для вивчення її вікових і сезонних змін в часі та інверсія даних альтиметрії в поле аномалій сили тяжіння.
 • Створення, згідно пропозиції IAG в 2007р., так званих глобальних геодезичних обсерваційних систем (GGOS) з надвисокою відносною точністю вимірів 1:1000,000,000 (які базуються на космічних технологіях типу VLBI, SLR/LLR, GNSS, DORIS, методах радарної та лазерної альтиметрії, спеціальних супутникових місіях з визначення гравітаційного поля) для постійного моніторінгу Землі як планети з метою попередження таких явищ, як, наприклад, цунамі в районі Індійського океану.
Наукова робота кафедри та ГНДЛ направлена на розв’язування наступних задач:
 • Визначення деформації земної поверхні в регіонах Українських Карпат і Антарктичної станції «Академік Вернадський» на базі GPS-приймачів (проф. К.Р.Третяк, проф. Ф.Д.Заблоцький)
 • Проведення науково-дослідних робіт з побудови та розповсюдження планової референцної системи координат УСК2000, підготовка робіт зі встановлення висотної системи України (проф. С.Г.Савчук, проф. О.М.Марченко)
 • Високоточне визначення гравітаційного поля Землі та моделі геоїда для регіону України і Молдови в межах міждержавної угоди про демаркацію Україно-Молдавського кордону.
 • Забезпечення функціонування двох перманентних GPS станцій кафедри (проф. Ф.Д.Заблоцький, проф. С.Г.Савчук)
 • Участь у Центрально-Європейських регіональних геодинамічних проектах CERGOP і CERGOP-2 (координатор від України — проф. Ф.Д.Заблоцький)
 • Проведення багаторічних робіт з визначення місцеположення пунктів методами GPS дало змогу в 2006р. запропонувати проект GPS-мережі активних референцних станцій в регіоні і у 2008-2009 р.р. успішно його реалізувати, а у 2010 р. розповсюдити його на всю Західну Україну (проф. С.Г.Савчук, проф. К.Р.Третяк).
Наукові та науково-технічні результати, отримані на кафедрі внаслідок проведення низки робіт державного масштабу на сучасному міжнародному рівні, оскільки в Україні саме кафедра ВГА має величезний досвід розв’язування комбінації високоточних задач фізичної геодезії, супутникової геодезії і геодинаміки на основі фундаментальних розробок оригінального програмного забезпечення для їх математичної обробки. Працівниками кафедри видано такі основні навчальні підручники, посібники, курси лекцій, монографії:
 1. Бугай П.Т. Теорія помилок і спосіб найменших квадратів. -Львів, «Видавництво Львівського університету», 1960. — 366 с.
 2. Мигаль Н.К. Лекции по теории фигуры Земли. Часть І. Теории ньютоновского потенциала и сферические функции. -Львов, ЛПИ. 1965. −87 с. Часть ІІ. -Львов, ЛПИ. 1969. −133 с.
 3. Каталог координат Сонця і яскравих зірок на 1998-2000 роки. /Уклад. Савчук С.Г. — К.: Редакційно-видавничий відділ Військово-топографічного управління генерального штабу ЗС України, 1997. — 116 с.
 4. Двуліт П.Д. Гравіметрія. — Львів, «Львівське астрономо-геодезичне товариство», 1998. — 196 с.
 5. Marchenko A.N. Parameterization of the Earth’s Gravity Field //Lviv Astronomical and Geodetic Society, — Lviv, 1998. — 208 p.
 6. Савчук С.Г. Вища геодезія . /Сфероїдна геодезія/. -Львів, «Ліга-Прес», 2000. −248 с.
 7. Cавчук С.Г., Кочеров С.М., Лапін О.Ю., Мойсеєнко М.О., Барановський А.В. Збірник астрономічних таблиць. Навчальний посібник. Міністерство оборони України. —Суми, 2002. — 274 с.
 8. Геодезичний енциклопедичний словник/ Заблоцький Ф.Д., Савчук С.Г., Двуліт П.Д., Дульцев А.Т., Русин М.І. та ін./-Львів, Євро світ. −2002.
 9. Савчук С.Г. Вища геодезія/ Підручник. — Житомир: ЖДТУ. —2005. — 315 с.
 10. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат (колективна монографія за редакцією акад. В.Старостенка) / Заболоцький Ф.Д., Третяк К.Р та ін.. — К.:Наукова думка, 2005. — 256 с.
 11. Двуліт П.Д., Денисов О.М. Основи морської геодезії та навігації: конспект лекцій для студентів Інституту геодезії. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007. — 152 с.
 12. Двуліт П.Д. Фізична геодезія-Київ, Експрес.2008.-256 с.
 13. Заблоцький Ф.Д., Заблоцька О.Ф. Англійсько-український геодезичний словник.-Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка", 2010.-360 с.