Наукова діяльність кафедри туризму (ТУР)


Hа базі кафедри туризму ведеться дослідження наукової теми «Визначення засад оцінювання та використання рекреаційно-туристичного потенціалу територій», до виконання якої залучені викладачі кафедри, працівники інших кафедр та студенти НУ «Львівська політехніка».

Викладачі кафедри туризму активно займаються науково-дослідною роботою. За останні три роки викладачами кафедри видано 2 монографії (автор-упорядник Теребух А.А.), навчальний посібник «Організація туристичної індустрії» (автор-упорядник Чорненька Н.В.) та термінологічний словник-довідник «Релігійний туризм» (автор-упорядник Божук Т.І.). За 2011 рік видано 32 публікації, з них 7 — у співавторстві з працівниками та студентами інституту. Викладачі кафедри беруть активну участь у науково-практичних конференціях, зокрема за 2011 рік було зроблено 15 доповідей на міжнародних та 7 — на всеукраїнських конференціях.